Privacy verklaring

Nieuw item


Privacy Statement 5 Legs Recruitment

5 Legs Recruitment heeft een hoog aandacht-en ambitieniveau waar het gaat om de kwaliteit van haar diensten en services. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten en de zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens.

5 Legs Recruitment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site (www.5legs.nl) en zal ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik Persoonsgegevens
Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van 5 Legs Recruitment en zich wil inschrijven als kandidaat, kan dit doen door zich aan te melden via onze onlinediensten, (eventueel op een van de openstaande posities), of door persoonlijk contact. U geeft ons uw persoonlijke informatie. 5 Legs Recruitment gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidatensysteem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie 5 Legs Recruitment openstaande posities invult en c) in het kandidatensysteem te houden voor een mogelijke matching met toekomstige functies en posities. Kandidaten die zich via onze site of na persoonlijk contact aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Bewaartermijn
5 Legs Recruitment bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 12 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die 5 Legs Recruitment met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd, tenzij de kandidaat aangeeft dat 5 Legs Recruitment de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies of posities. Uiteraard kan de kandidaat ook verzoeken om zijn gegevens voor een kortere termijn te bewaren.

Inzage, correctie en verwijdering
Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie 5 Legs Recruitment bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of eventueel verzoeken om verwijdering van hun gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via jos@5legs.nl. Een dergelijk verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging
Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die 5 Legs Recruitment bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van 5 Legs Recruitment worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik. De leverancier van onze applicaties en software garandeert een optimale beveiliging en een up to date systeem inzake privacy.

Derde partijen
5 Legs Recruitment schakelt voor haar dienstverlening, in sommige gevallen, externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van 5 Legs Recruitment voor bijvoorbeeld kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven aan derden.

Algemeen/website
5 Legs Recruitment blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang.
Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare informatie opgeslagen of bewaard.

Deze privacyverklaring kan periodiek en alleen worden gewijzigd door 5 Legs Recruitment. Kandidaten of personen van wie 5 Legs Recruitment persoonlijke informatie houdt worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

5 Legs Recruitment B.V. 
Voert 13 
1602 HJ Enkhuizen
 

Bel me terug
Contactpersonen

Jos Schoen MBA
+31(0)638048448
jos@5legs.nl

1
5 Legs Recruitment B.V. (CHOIX-Recruitment) gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close